Svoboda, -y, ž.:

Možnost, případně
také schopnost volit,
rozhodovat a jednat
podle své vůle, ať
je jakákoli a nést
za to přiměřenou
odpovědnost.

Už 30 let z našeho slovníku mizí
pojmy, které přinesla totalita.
Nálepky jako třídní nepřítel,
příživník nebo mánička naštěstí
pozbyly svůj význam. Zapomínat
bychom na ně ale neměli. Teprve
když pochopíme nesvobodu
minulosti, naplno doceníme
svobodu dneška.

Mánička, -y, ž.:

Označení pro mladého
muže, který nosil
delší vlasy. Často také
poslouchal rockovou
nebo undergroundovou
hudbu. Tehdejší režim
máničky stavěl na
úroveň příživníků
a pořádal proti nim
zátahy na vybraných
akcích.

Už 30 let z našeho slovníku mizí
pojmy, které přinesla totalita.
Nálepky jako třídní nepřítel,
příživník nebo mánička naštěstí
pozbyly svůj význam. Zapomínat
bychom na ně ale neměli. Teprve
když pochopíme nesvobodu
minulosti, naplno doceníme
svobodu dneška.

Vekslák, -a, m. (z něm.):

Člověk, který se
v socialistickém
Československu věnoval
nelegálnímu prodeji
valut nebo bonů.
Vydělali si tak více než
desetinásobek průměrné
mzdy. Oficiálně se
nechávali zaměstnávat
např. jako noční hlídači.

Už 30 let z našeho slovníku mizí
pojmy, které přinesla totalita.
Nálepky jako třídní nepřítel,
příživník nebo mánička naštěstí
pozbyly svůj význam. Zapomínat
bychom na ně ale neměli. Teprve
když pochopíme nesvobodu
minulosti, naplno doceníme
svobodu dneška.

previous arrow
next arrow
Slider

Slavíme 30 let svobody v Brně.

Události z listopadu 1989 připomene v průběhu podzimu celá řada akcí. Město Brno řadu z nich podpořilo. Přehled toho, co se děje, naleznete na těchto stránkách.

Program

12. 11. 2019 8:00 -  3. 5. 2020  15:00
Technické muzeum Brno
Železná opona 1948-1989

Pozor, státní hranice – hlásal výstražný nápis už několik kilometrů od samotné hranice naší republiky. Do tohoto prostoru měli přístup pouze pohraniční stráže a prověřené osoby. Právě historii ostrahy státních hranic v dané době, prostředky používané k jejich překračování, ženijně – technická  zařízení  představí tato výstava TMB. Nebudou chybět ukázky výzbroje a výstroje jednotek Pohraniční stráže ani konkrétní  příběhy lidí, jejichž život „železná opona“ dramaticky ovlivnila.  Součástí výstavy bude i pohled na „železnou oponu“ zvenčí, z rakouské strany a její případné důsledky pro obyvatele Rakouské republiky, a to prostřednictvím spolupráce TMB a Městského muzea v Hornu.